Terma & Syarat Pendaftaran UniFi

 1. Pendaftaran UniFi melalui laman web ejenunifi.com adalah percuma.
 2. Tiada deposit dikenakan ke atas pelanggan. Walaubagaimanapun, pelanggan bukan warganegara Malaysia perlu membuat bayaran pendahuluan sebanyak RM500 dalam masa 10 hari dari tarikh pemasangan. Bayaran pendahuluan ini akan dikreditkan ke dalam bil pertama dan akan digunakan untuk ‘offset’ caj penggunaan.
 3. Langganan minimum pakej UniFi ialah 24 bulan. Sekiranya pelanggan menamatkan langganan dalam tempoh ini, penalti sebanyak RM500 akan dikenakan oleh pihak TM.
 4. Pemasangan standard UniFi adalah percuma. Sebarang pemasangan di luar pemasangan standard akan dicaj oleh kontraktor pemasangan.
 5. Bil UniFi pertama akan mengandungi caj langganan untuk 2 bulan dan caj RM10 untuk setem hasil.
 6. Sekiranya pelanggan ingin membuat penamatan perkhidmatan UniFi, pelanggan perlu mengembalikan modem/BTU ke TMPoint berdekatan. Sekiranya gagal berbuat demikian, TM akan mengenakan caj sebanyak RM500 kepada pelanggan.

 

Syarat Tambahan – Promosi Percuma Powerbank

 1. Promosi ini dijalankan secara eksklusif oleh ejenunifi.com sebagai penjual sah TM.
 2. Pihak ejenunifi.com berhak untuk membatalkan kelayakan hadiah percuma kepada pelanggan sekiranya kami mempunyai sebab yang kukuh, sebagai contoh: pelanggan mengemukakan dokumen palsu semasa pendaftaran.
 3. Bagi pelanggan di kawasan Lembah Klang, hadiah percuma akan diberikan semasa proses verifikasi biometrik dalam masa 7 hari dari tarikh pemasangan selesai.
 4. Bagi pelanggan di luar Lembah Klang, hadiah percuma akan dihantar melalui kurier dalam masa 4-6 minggu selepas pemasangan selesai.
 5. Pelanggan perlu bersetuju dengan Terma dan Syarat Perkhidmatan UniFi oleh pihak TM.