Pendaftaran UniFi Untuk Bukan Warganegara

Sekiranya anda bukan warganegara Malaysia / pekerja asing, anda boleh melanggan pakej UniFi sama seperti warganegara. Walaubagaimanapun, pihak TM mengenakan syarat tambahan kepada bukan warganegara iaitu bayaran pendahuluan (advance payment) sebanyak RM500 yang perlu...