Pendaftaran Pakej UniFi Biz

Sila isikan borang di bawah dan sediakan dokumen sokongan yang diperlukan seperti berikut:

  • SDN BHD – Borang 9 yang disahkan, Borang 24, 49, Salinan KP salah seorang pengarah syarikat
  • PERNIAGAAN/ENTERPRISE – Dokumen SSM (Borang B dan D), Salinan KP Pemilik
  • BADAN PROFESSIONAL – Dokumen sokongan daripada Badan Profesional, Salinan KP Pemilik/Prinsipal
  • KOPERASI – Sijil Pendaftaran Koperasi, Senarai ALK, Salinan KP Salah seorang ALK
  • LAIN-LAIN – Dokumen berkaitan, Salinan KP Pemilik