Penambahan port unifi di kawasan Sarawak – November 2020

Kepada pelanggan yang menghadapi masalah tiada liputan atau port full untuk melanggan unifi, pihak TM sudah membuat penambahan port di kawasan berikut:

PROJECT DESCRIPTION
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
CIR-HSBB FTTH PRJ C101, DARUL HANA PHASE 2A (CIR1801687)
HSBB2 FTTH KG C999_012 & FOC KG F63/F64 SPUR 12C, LAGENDA JLN MATHIES, KUCHING
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
HSBB2 SRR PHASE 3 SRR/STM C020 AT TRINITY HUB JALAN DATUK TAWI SLI.
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C001 LORONG 3, JALA
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C001 LORONG 3, JALA
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB2 SRR HRBF STM C001 48, Green Heights Villa, Lorong Lapangan Terbang 4A, Block C.
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH MR ADD MR_C013 (BF) JLN KAMPUNG
SRR FTTH MR ADD MR_C013 (BF) JLN KAMPUNG
SRR FTTH MR ADD MR_C013 (BF) JLN KAMPUNG
SRR FTTH MR ADD MR_C013 (BF) JLN KAMPUNG
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C009 (BF) JALAN
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C009 (BF) JALAN
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C009 (BF) JALAN
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C009 (BF) JALAN
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C004 PART OF LOT 3792
HSBB (ADD) FTTH SB C004 PART OF LOT 3792
HSBB (ADD) FTTH SB C004 PART OF LOT 3792
HSBB (ADD) FTTH SB C068 LOT 374 (OT 19120) LORONG DING LIK KWONG 12K & 12M, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C068 LOT 374 (OT 19120) LORONG DING LIK KWONG 12K & 12M, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C017 EXISTING SHOPLOTS AT REJANG PARK, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C063 LOT 362 BLOCK 5 LORONG WAWASAN 20G, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C063 LOT 362 BLOCK 5 LORONG WAWASAN 20G, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C063 LOT 362 BLOCK 5 LORONG WAWASAN 20G, SIBU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 16HP), TMN GITA JAYA (ADD FDP 9&10), PETRA JAYA
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR FTTH  DSS ADD LTG C004 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5B DESA PUJUT (A) – DP0003/DP0006/DP0007/DP0015 (SRR1850831)
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SUBB (ADD) SAN c001 TAMAN SIMANGGANG & TAMAN CHEERY, JALAN DATUK TAWI SLI.
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR ADD MR_C007 (BF) JALAN HAINA
SRR FTTH MR ADD MR_C007 (BF) JALAN HAINA
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
HSBB2 (ADD SPLITTER) LAN C021 FARLEY APA
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C005 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 3B DESA INDAH – DP0005/DP0006/DP0007 (SRR1850832) /2 STOREYS SHOPHOUSES AT DESA INDAH 2, PERMYJAYA (SRR1800106)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR FTTH  LTG ADD LTG_C046(BF) JLN LUTONG-KUALA BARAM ( HARRISON SWK & SWK ELECTRICAL S/B)(SRR1851264)/ DSS ADD FOR LTG C046/69 LUTONG (SRR1851301)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB PRJ_C002 (ADD), RANIA RESIDENCY
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C029 LEASE 39423 (NEW LOT 2256) & PART OF LOT 1645 BLOCK 10 LORONG ULU SUNGAI MERAH 52, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C029 LEASE 39423 (NEW LOT 2256) & PART OF LOT 1645 BLOCK 10 LORONG ULU SUNGAI MERAH 52, SIBU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 16HP) TAMAN MATANG JAYA 3
SRR-HSBB FTTH PRJ_C032 (ADD 8HP) TAMAN SRI MATANG
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
HSBB2 (ADD) LAN_C008 LORONG PULAU LI HUA 1A, 96000 SIBU, SARAWAK.
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SUBB FTTH SAN C001 RUMAH PEGAWAI & FLAT KAKITANGAN POLIS DAERAH SRI AMAN
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
SRR-PNN-C999_0008-LIBERTY GROVE BLOCK 7 & 8-SUNGAI TAPANG
SRR-PNN-C999-0009-LIBERTY GROVE BLOCK 7 & 8-SUNGAI TAPANG
SRR HSBB FTTH BTU C999-0016 THE HIVE APARTMENT JALAN TUN AHNMAD ZAIDI 97000, BINTULU 
HSBB2 FTTH DSS (ADD) TNT_C004 AWALK, 3 STOREY SHOP LOT JLN AIRPORT, 98000 MIRI.
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB (ADD) FTTH LAN C023 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN PERMAI BARAT, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C020 LOT 802 & 830 AND ALIENATION OF STATE LAND LOT 796 & PART OF LOT 801 BLOCK 18 LORONG SALIM 18, SIBU
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SUBB FTTH SAN C015 LOT 252&253 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE2 & LOT 59 & 255 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE III, JALAN PADRI
SUBB FTTH SAN C015 LOT 252&253 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE2 & LOT 59 & 255 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE III, JALAN PADRI
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SUBB (ADD) 4 FDP SAN C001 SRI AMAN NEW T
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
HSBB2 STM C0048(ADD) SARADISE EDGE-JALAN SARADISE SARADISE EDGE OFF JALAN STUTONG KUCHING.
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR FTTH TNT ADD C005 (BF) KAMPUNG RIAM JAYA JALAN SZE CHUAN MIRI (SRR2000303)
HSBB (ADD) FTTH LAN C026 PART OF LOT 1504 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 1D1, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C026 PART OF LOT 1504 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 1D1, SIBU
SRR ADH-TBJ-WAITERS CLEARENCE TABUAN EXCHANGE
SRR ADH-TBJ-WAITERS CLEARENCE TABUAN EXCHANGE
SRR-HSBB (ADD) TBJ_C010 TABUAN DUSUN COMMERCIAL SHOPLOT, JLN KEDANDI
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
SRR FTTH MR ADD MR_C017 (BF) TMN DESA SERI/TMN FARADALE MIRI (SRR1851295) & NO.2497  JALAN BOULEVARD 3C/2521  JALAN BOULEVARD 3/2382  JALAN BOULEVARD 1A BOULEVARD (SRR1851341)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
SRR FTTH MR ADD MR_C016 (GF) PROPOSED 21 UNITS OF 4 STOREY SHOPHOUSE ON P/LOT 6578, JALAN PADANG KERBAU, MIRI (SRR1702152)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SRR FTTH TNT ADD C003 (GF) LORONG ACORUS 1C & 1D AIRPORT ROAD MIRI (SRR2000228)
SRR FTTH TNT ADD C003 (GF) LORONG ACORUS 1C & 1D AIRPORT ROAD MIRI (SRR2000228)
SRR FTTH TNT ADD C003 (GF) LORONG ACORUS 1C & 1D AIRPORT ROAD MIRI (SRR2000228)
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
SRR-HSBB2 FTTH KG_C999-018/019/20/21 (256HP), MCKENZIE AVENUE APARTMENT, JLN STAPOK, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C999-018/019/20/21 (256HP), MCKENZIE AVENUE APARTMENT, JLN STAPOK, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C999_016 (156HP) RIVERINE DIAMOND CONDO BLOCK A
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SJGT_C003 (ADD) FOR GINGER & COCONUT DEVELOPMENT SDN BHD LOT 1273 (NO.2), BLOCK 3 AT KILANG TERES, JALAN BAKO – UNIFI 100Mbps 8HP (CIR2000283)
SRR-HSBB FTTH PRJ_C999_004 FOR MANHATTAN APARTMENT METROCITY (NORTH & SOUTH WING)
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
BTG_C002 – LORONG 4 & LORONG 6, TAMAN GOODLAND, JALAN BETONG
HSBB2 FTTH KG_C034 (ADD),3/S SHOPLOT JLN BATU LINTANG (CIR1950917) & 2/S SHOPLOT JLN TABUAN (CIR1950918) KUCHING
HSBB2 FTTH (ADD) STM_C017 TAMAN HUP KEE (NEXT TO TAMAN HUI SING 6A)
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
HSBB-FTTH SRR TBJ_C048M AT JALAN KUCHING-SAMARAHAN EXPRESSWAY, NORTHBANK-NOVA 72 (9FDP)
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C062 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR FTTH LTG_C063 (GF) PROPOSED AFFORDAB
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C070 LOT 368 BLOCK 6, JALAN TEBU,LORONG TEBU 7B,TEBU 11,TEKU 19,57694 & LOT 2697 PINEVILLE, LORONG INDAH BARAT 2, 3 & 4, INDAH TIMUR 3.SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
SRR-SUBB FTTH SMN_C001 (ADD 8HP) THE VILLAGE RESORT
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
 HSBB FTTH BTU_C059 (BF) TAMAN TERUS (PH1-3), YAN MIN, BANDAR JAYA
HSBB2 – SRR FTTH STM_F36/F37 SPUR 12C (MINI ODF STM_C999_003) AT LATICUBE APARTMENT JALAN BURUNG LILIN
SRR-HSBB2 FTTH KG_C999-018/019/20/21 (256HP), MCKENZIE AVENUE APARTMENT, JLN STAPOK, KUCHING
SRR-HSBB FTTH PRJ_C015 (ADD 32HP) SAMARIANG RIA, JLN SULTAN TENGAH
SRR-HSBB FTTH PRJ_C015 (ADD 32HP) SAMARIANG RIA, JLN SULTAN TENGAH
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH (ADD) PNN C010 RICH COMMERCIAL CENTRE & SAN SWEE FATT
HSBB2 SRR PHASE 3 SRR/STM C020 AT TRINITY HUB JALAN DATUK TAWI SLI.
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 COMMERCIAL JLN CANNA (ADD SPLITTER DP20,27,35)
SRR-HSBB PRJ_C005 (ADD), TMN WIRA JAYA/LRG SIOL 1 (KPG HSE NEXT TO WIRA JAYA)
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C001 LORONG 3, JALA
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB2 SRR HRBF STM C001 48, Green Heights Villa, Lorong Lapangan Terbang 4A, Block C.
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LG ADD LG_C009 (BF) JALAN PANDA
SRR FTTH LG ADD LG_C009 (BF) JALAN PANDA
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C009 (BF) JALAN
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SUBB SRR (ADD) SAN C004_0088 TAMAN BESTARI SRI AMAN
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C056 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN FOOCHOW, SIBU
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C068 LOT 374 (OT 19120) LORONG DING LIK KWONG 12K & 12M, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C068 LOT 374 (OT 19120) LORONG DING LIK KWONG 12K & 12M, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 INDUSTRIAL LOTS AT JALAN TUN ABANG HJ OPENG, & EXISTING SHOPLOTS AT LORONG KWONG ANN CRESCENT, SIBU(2 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C017 EXISTING SHOPLOTS AT REJANG PARK, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C063 LOT 362 BLOCK 5 LORONG WAWASAN 20G, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C063 LOT 362 BLOCK 5 LORONG WAWASAN 20G, SIBU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C005 (ADD 32HP), ESTATE@ 28, PETRA JAYA
SRR-HSBB FTTH TBJ_014 (ADD 16HP) COUNTRY HEIGHTS RESIDENCES, LRG SONG 4
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SUBB (ADD) SAN c001 TAMAN SIMANGGANG & TAMAN CHEERY, JALAN DATUK TAWI SLI.
SRR-HSBB2 FTTH KG_C041_DP0059 (ADD 8HP), KUCHING
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 EXISTING SHOPLOTS AT LORONG UPPER LANANG 32, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 EXISTING SHOPLOTS AT LORONG UPPER LANANG 32, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-HSBB FTTH PRJ_C006 (ADD 8HP) UNACO BUILDING, JLN ASTANA, PETRA JAYA
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
HRBF MR NODE  MR_C017 BOULEVARD SHOPPING COMPLEX
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR ADD MR_C007 (BF) JALAN HAINA
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
HSBB2 (ADD SPLITTER) LAN C021 FARLEY APA
HSBB2 (ADD SPLITTER) LAN C021 FARLEY APA
HSBB (ADD) FTTH LAN_C028 LOT 766 & 3959
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C005 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 3B DESA INDAH – DP0005/DP0006/DP0007 (SRR1850832) /2 STOREYS SHOPHOUSES AT DESA INDAH 2, PERMYJAYA (SRR1800106)
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C005 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 3B DESA INDAH – DP0005/DP0006/DP0007 (SRR1850832) /2 STOREYS SHOPHOUSES AT DESA INDAH 2, PERMYJAYA (SRR1800106)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009 TAMAN KING & HOUSING
SUBB (ADD) SAN C009 TAMAN KING & HOUSING
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR STM C108 JALAN CHONG JIN CHONG JALAN BATU KAWA
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SRR-HSBB FTTH TBJ_017 (ADD 8HP) LRG KEDANDI 2 COMM SHOPLOT
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
HSBB2 (ADD) LAN_C008 LORONG PULAU LI HUA 1A, 96000 SIBU, SARAWAK.
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SUBB FTTH SAN C001 RUMAH PEGAWAI & FLAT KAKITANGAN POLIS DAERAH SRI AMAN
SUBB FTTH SAN C001 RUMAH PEGAWAI & FLAT KAKITANGAN POLIS DAERAH SRI AMAN
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C023 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN PERMAI BARAT, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C020 LOT 802 & 830 AND ALIENATION OF STATE LAND LOT 796 & PART OF LOT 801 BLOCK 18 LORONG SALIM 18, SIBU
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SRR FTTH LTG ADD DSS  LTG_C017 (BF) JALA
SRR FTTH LTG ADD DSS  LTG_C017 (BF) JALA
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SUBB (ADD) 4 FDP SAN C001 SRI AMAN NEW T
SUBB (ADD) 4 FDP SAN C001 SRI AMAN NEW T
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR FTTH TNT ADD C004 (BF) (BEHIND TAMAN WAWASAN)ALAN AIRPORT MIRI (SRR2000230)
SRR-SUBB FTTH SJGT_C005 (ADD 24HP) LORONG DEMAK INDAH 1 & 3, SEJINGKAT
HSBB (ADD) FTTH LAN C026 PART OF LOT 1504 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 1D1, SIBU
ORBIT FTTH PPN NODE 
HSBB2 FTTH STM-C024-LRG STUTONG 20B4-TABUAN JAYA BARU 2 (ADD SPLITTER)
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB (ADD) TBJ_C010 TABUAN DUSUN COMMERCIAL SHOPLOT, JLN KEDANDI
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SUBB FDP (ADD) BTG C001 TO SUPPORT BTG C001 DP0050 & DP 0051
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 32HP), LRG BUNGA TANJUNG/JLN BUNGA RAMPAI/JLN BUNGA RAYA, PETRA JAYA 
HSBB FTTH (ADD)PRJ_C004 – 2 CINTA JALAN MATANG BARU
HSBB FTTH (ADD)PRJ_C004 – 2 CINTA JALAN MATANG BARU
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
SRR FTTH MR ADD MR_C017 (BF) TMN DESA SERI/TMN FARADALE MIRI (SRR1851295) & NO.2497  JALAN BOULEVARD 3C/2521  JALAN BOULEVARD 3/2382  JALAN BOULEVARD 1A BOULEVARD (SRR1851341)
SRR FTTH MR ADD MR_C017 (BF) TMN DESA SERI/TMN FARADALE MIRI (SRR1851295) & NO.2497  JALAN BOULEVARD 3C/2521  JALAN BOULEVARD 3/2382  JALAN BOULEVARD 1A BOULEVARD (SRR1851341)
SRR FTTH MR ADD MR_C017 (BF) TMN DESA SERI/TMN FARADALE MIRI (SRR1851295) & NO.2497  JALAN BOULEVARD 3C/2521  JALAN BOULEVARD 3/2382  JALAN BOULEVARD 1A BOULEVARD (SRR1851341)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
BTG_C002 – LORONG 4 & LORONG 6, TAMAN GOODLAND, JALAN BETONG
BTG_C002 – LORONG 4 & LORONG 6, TAMAN GOODLAND, JALAN BETONG
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB DSS ADD  KAMPUNG KATONG, JALAN LOPENG MIRI
HSBB DSS ADD  KAMPUNG KATONG, JALAN LOPENG MIRI
HSBB DSS ADD  KAMPUNG KATONG, JALAN LOPENG MIRI
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
SRR FTTH TNT_C018 (GF)  PALM VILLA PHASE 8 TAMAN JELITA MIRI (INCLUDE SPUR MAIN TNT_F12) (SRR2000304)
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB2 FTTH (ADD) KG_C013 FOR NO 222, G, JALAN SUNGAI MAONG HILIR, KUCHING (8HP) – CIR2000381
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
TBJ-C016-MASJID WAN ALWI-LORONG BAYOR BUKIT 9
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SUBB FTTH SBH_C002M RH AGNES MAMPAK AK MAMDAU JLN SEBAUH BINTULU  97000 SEBAUH SARAWAK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
HSBB2 SRR- FTTH LAN_C103 AT LOT 4852-4907 TAMAN SANHILL & LOT 468 & 469 HILL VILLA, DURIN LINK ROAD, SIBU (15FDP)
SRR-SUBB FTTH SMN_C001 (ADD 8HP) PALM BEACH RESORT
SRR-STM-CXXX-ROYAL OAK-JALAN LAPANGAN TERBANG
HSBB2 FTTH PNN_C999_008 SENTOSA APARTMENT
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH (ADD) PNN C010 RICH COMMERCIAL CENTRE & SAN SWEE FATT
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SRR FTTH BTU ADD BTU_C004 (GF) MEGA EMAR
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C001 LORONG 3, JALA
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
NRP HSBB2 (ADD) STM C048 SARADISE, JLN.
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C016 JALAN TERUNTUM &
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB2 SRR HRBF STM C001 48, Green Heights Villa, Lorong Lapangan Terbang 4A, Block C.
HSBB2 SRR HRBF STM C001 48, Green Heights Villa, Lorong Lapangan Terbang 4A, Block C.
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH MR ADD MR_C013 (BF) JLN KAMPUNG
SRR FTTH LG ADD LG_C006 (GF) NEW HOUSING
SRR FTTH LG ADD LG_C006 (GF) NEW HOUSING
SRR FTTH LG ADD LG_C006 (GF) NEW HOUSING
SRR FTTH LG ADD LG_C007 (BF) JALAN SIBUK
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SUBB SRR (ADD) SAN C004_0088 TAMAN BESTARI SRI AMAN
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C056 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN FOOCHOW, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C056 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN FOOCHOW, SIBU
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C017 EXISTING SHOPLOTS AT REJANG PARK, SIBU
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C011M SHOPLOT ALONG
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR FTTH  DSS ADD LTG C004 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5B DESA PUJUT (A) – DP0003/DP0006/DP0007/DP0015 (SRR1850831)
SRR FTTH  DSS ADD LTG C004 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5B DESA PUJUT (A) – DP0003/DP0006/DP0007/DP0015 (SRR1850831)
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SUBB (ADD) SAN c008 LOT 1944 TAMAN MUTIARA BARU, JALAN BRAYUN
SUBB (ADD) SAN c008 LOT 1944 TAMAN MUTIARA BARU, JALAN BRAYUN
SUBB FTTH SJGT_C002 (ADD 8HP), HEXZACHEM SARAWAK SDN BHD , JALAN KERIUNG, SEJINGKAT (CIR2000021)
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
HRBF MR NODE  MR_C017 BOULEVARD SHOPPING COMPLEX
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
HSBB (ADD) FTTH LAN_C028 LOT 766 & 3959
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C005 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 3B DESA INDAH – DP0005/DP0006/DP0007 (SRR1850832) /2 STOREYS SHOPHOUSES AT DESA INDAH 2, PERMYJAYA (SRR1800106)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009 TAMAN KING & HOUSING
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
SRR FTTH DSS ADD LTG_C014 (BF) (4FDP)2 S
SRR FTTH DSS ADD LTG_C014 (BF) (4FDP)2 S
SRR FTTH DSS ADD LTG_C014 (BF) (4FDP)2 S
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-STM-C001-RICHMOND HILL-STAMPIN TENGAH 5D
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
ORBIT FTTH KG NODE
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
HSBB2 (ADD) LAN C020 LOT 56 & 90, JALAN TUN AHMAD ZAIDI ADRUCE, SIBU
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C023 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN PERMAI BARAT, SIBU
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C031 (BF) ACACIA
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
HSBB (ADD) FTTH SB C069 LORONG WAWASAN 28, 28D & 28D1, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C069 LORONG WAWASAN 28, 28D & 28D1, SIBU
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR FTTH TNT ADD C005 (GF) THE HORIZON LORONG INTERHILL 17 MIRI (SRR2000231) & HOUSING NEXT TO THE HORIZON(MR_C004_DP0032) JALAN INTERHILL MIRI (SRR2000232)
SRR FTTH TNT ADD C005 (BF) KAMPUNG RIAM JAYA JALAN SZE CHUAN MIRI (SRR2000303)
HSBB2 FTTH SRR STM C020 (ADD) AT CENTRAL COMMERCIAL CENTRE, JALAN DATUK AMAR KALONG NINGKAN.
SRR-SUBB FTTH SJGT_C005 (ADD 24HP) LORONG DEMAK INDAH 1 & 3, SEJINGKAT
HSBB (ADD) FTTH LAN C026 PART OF LOT 1504 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 1D1, SIBU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SRR FTTH BTU ADD BTU_C016 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE
SAN ADD C011M JALAN SERIAN-SIMANGGANG, COMMERCIAL AREA. SRI AMAN. SAN.
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR CIR-HSBB2(ADD)PNN-C017-RH PARK PHASE II-PENRISSEN BATU 9
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SUBB FDP (ADD) BTG C003 TO SUPPORT BTG C003 DP0041
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 32HP), LRG BUNGA TANJUNG/JLN BUNGA RAMPAI/JLN BUNGA RAYA, PETRA JAYA 
HSBB FTTH DSS (ADD) MR_C016 4 STORIES SHOP LOTS PUJUT CORNER,98000 MIRI
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
SRR FTTH MR ADD MR_C017 (BF) TMN DESA SERI/TMN FARADALE MIRI (SRR1851295) & NO.2497  JALAN BOULEVARD 3C/2521  JALAN BOULEVARD 3/2382  JALAN BOULEVARD 1A BOULEVARD (SRR1851341)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
SUBB FTTH DSS ADD BTU C022 KEMENA SUTERA PH 3  & FLAT
HSBB (ADD) FTTH LAN C030 LOT 1257 LRNG JERRWIT 7B3 & 1A – 1I & 3A – 3H LRG JERRWIT 7, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
HSBB (ADD) FTTH LAN C025 LOT 1853 BLOCK 11 LORONG PERMAI JAYA 15, SIBU
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB2 FTTH (ADD) STM_C017 TAMAN HUP KEE (NEXT TO TAMAN HUI SING 6A)
SUBB FTTH  DSS ADD  FTTH BTU C025 GOLDEN HILL & GOLDEN HILL VILLA
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
HSBB DSS ADD  KAMPUNG KATONG, JALAN LOPENG MIRI
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C010 (BF) TAMAN MILENIUM APARTMENT (SRR1851051)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
HSBB (ADD) FTTH SB C024 LORONG TUN ABG H
HSBB (ADD) FTTH SB C024 LORONG TUN ABG H
HSBB (ADD) FTTH SB C024 LORONG TUN ABG H
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HSBB FTTH (ADD) PRJ_C002, RESIDENT 9 CENDERAWASIH & NO. 117, JLN SEMARIANG
SRR-HSBB PRJ_C001 (ADD), SUMBER ALAM SANTUARY
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
HSBB FTTH PRJ_C005 (add) SEMARIANG CENTER, JALAN SEMARIANG, PETRA JAYA (CIR1950884)
SUBB FTTH TKD_C014 COLUMBIA COMMERCIAL  CENTRE ,1 BLOCK OF 3STOREY SHOPHOUSE, ON LOT 3582 TG KIDURONG (SRR1702165)
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH BTU ADD BTU_C013 (BF) PARK CITY PH 1  & 2JLN TUN AHMAD ZAIDI BINTULU (SRR1800119)
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB2 SRR HRBF STM C001 48, Green Heights Villa, Lorong Lapangan Terbang 4A, Block C.
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LG ADD LG_C007 (BF) JALAN SIBUK
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
SRR-HSBB PRJ_C020 (ADD), TAMAN KEMUNING, JLN KEMUNING 3
HSBB (ADD) FTTH SB C056 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN FOOCHOW, SIBU
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C005 (ADD 32HP), ESTATE@ 28, PETRA JAYA
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C011M SHOPLOT ALONG
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR FTTH HSBB DSS ADD LTG C003 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5 DESA PUJUT-DP0005/DP0010/DP0011/DP0012/DP0043
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
SRR-SUBB FTTH DMBH_C015M (16HP), FLAT PERIKANAN SANTUBONG, DAMAI BEACH
SRR-HSBB2 FTTH KG_C009 (ADD 8HP) JLN SIN LIAN HIN GARDEN, KUCHING
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
HSBB FTTH (ADD) PRJ C019 NEW SHOPLOT METROCITY ( 2 FDP )
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR ADD MR_C007 (BF) JALAN HAINA
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
HSBB (ADD) FTTH LAN_C028 LOT 766 & 3959
HSBB (ADD) FTTH LAN_C028 LOT 766 & 3959
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
HSBB2 – SRR FTTH STM_23 SPUR 12C (MINI ODF STM_C999_005 64PON PORT) AT TRINITY RESIDENCE LORONG SENG GOON 3C (6FDP)
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
SRR-HSBB FTTH (ADD) PRJ_C028 LORONG MATANG JAYA 6A7
SRR FTTH DSS ADD LTG_C014 (BF) (4FDP)2 S
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB PRJ_C002 (ADD), RANIA RESIDENCY
SRR-HSBB PRJ_C002 (ADD), RANIA RESIDENCY
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR-HSBB FTTH TBJ_C011 (ADD 8HP) AT COMMERCIAL JLN KERANJI 6
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
ORBIT FTTH KG NODE
ORBIT FTTH KG NODE
SUBB FTTH SAN C001 RUMAH PEGAWAI & FLAT KAKITANGAN POLIS DAERAH SRI AMAN
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C023 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN PERMAI BARAT, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C023 EXISTING SHOPLOTS AT JALAN PERMAI BARAT, SIBU
SUBB FTTH SRR SBN C001 (ADD) AT EASTCOM MALL 2 SIBURAN
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C031 (BF) ACACIA
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR ADH-TBJ-WAITERS CLEARENCE TABUAN EXCHANGE
SRR ADH-TBJ-WAITERS CLEARENCE TABUAN EXCHANGE
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 32HP), LRG BUNGA TANJUNG/JLN BUNGA RAMPAI/JLN BUNGA RAYA, PETRA JAYA 
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
ORBIT FTTH PRJ NODE
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
HSBB FTTH DSS (ADD) MR_C015 3 STOREY SHOP LOT JALAN JEE FOH 6, 98000 MIRI
SUBB FTTH SJGT _C007M (96HP), KUARTERS ANGGOTA 8 TINGKAT, MARITIM MUARA TEBAS, BLOCK A,B.C,D SEJINGKAT (SRR1951706)
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SUBB FTTH DSS ADD TKD_C001 1 FDP FOR CHURCHES AT TANJUNG BATU
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB2 FTTH KG_C034 (ADD),3/S SHOPLOT JLN BATU LINTANG (CIR1950917) & 2/S SHOPLOT JLN TABUAN (CIR1950918) KUCHING
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
SRR FTTH MR ADD MR_C005 (BF) TAMAN BANWO
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR FTTH TNT ADD C007 (GF) KN REALTY S/B, PROPOSE 11 UNITS OF 5-STOREY AND 18 UNITS OF 3-STOREY SHOPHOUSES & JALAN PERIWINKLE 1 (DP0010/DP0011/DP0012) (SRR2000233)
HSBB FTTH DSS ADD LTG_C008 (GF) GREENVILLE SENADIN PHASE 6 & PHASE 7 SENADIN
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB2 FTTH (ADD) STM C130COUNTRY HILL AN
HSBB (ADD) FTTH SB C028 SUNGAI MERAH TOWN, SIBU
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SUBB FTTH LAN C036 (136HP) SIBU JAYA INDUSTRY
SRR FTTH BTU ADD BTU_C010 (BF) TAMAN MILENIUM APARTMENT (SRR1851051)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 COMMERCIAL JLN CANNA (ADD SPLITTER DP20,27,35)
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
SUBB KSN_C003 (ADD) AT SHOPLOTS 1 AND SHOPLOTS 2 AT DESA ILMU JLN DATO MOHAMMAD MUSA KOTA SAMAR
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
HSBB (ADD) FTTH SB C024 LORONG TUN ABG H
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HRBF MR NODE  MR_C050M IMPERIAL MALL MIRI
SRR-HSBB PRJ_C001 (ADD), SUMBER ALAM SANTUARY
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
HSBB FTTH PRJ_C005 (add) SEMARIANG CENTER, JALAN SEMARIANG, PETRA JAYA (CIR1950884)
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C068 FLAT KAKITANGAN
HSBB (ADD) FTTH SB C065 INDUSTRIAL LOTS AT JALAN TUN ABANG HJ OPENG, & EXISTING SHOPLOTS AT LORONG KWONG ANN CRESCENT, SIBU(2 SITES)
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 16HP), TMN GITA JAYA (ADD FDP 9&10), PETRA JAYA
SRR-HSBB FTTH PRJ_C005 (ADD 32HP), ESTATE@ 28, PETRA JAYA
SRR-HSBB FTTH PRJ_C005 (ADD 32HP), ESTATE@ 28, PETRA JAYA
SRR-PRJ-LORONG ASTANA 7 (KG_PRJ_C026-DP0016)
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR FTTH  DSS ADD LTG C004 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 5B DESA PUJUT (A) – DP0003/DP0006/DP0007/DP0015 (SRR1850831)
SRR-HSBB TBJ_C030, TRV I-PARK & VIP (NEW PHASE) JALAN SETIA RAJA
SUBB (ADD) SAN c008 LOT 1944 TAMAN MUTIARA BARU, JALAN BRAYUN
SUBB (ADD) SAN c008 LOT 1944 TAMAN MUTIARA BARU, JALAN BRAYUN
SRR-SUBB FTTH DMBH_C015M (16HP), FLAT PERIKANAN SANTUBONG, DAMAI BEACH
HSBB2 STM_C004 (ADD) AT PREMIER VILLA-KEMPAS HEIGHTS LORONG KEMPAS 6D PREMIER VILLA KUCHING SARAWAK .
HSBB2 STM_C004 (ADD) AT PREMIER VILLA-KEMPAS HEIGHTS LORONG KEMPAS 6D PREMIER VILLA KUCHING SARAWAK .
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
FAST PROJECT 2020 STONE FOUNDATION PARK
HSBB FTTH (ADD) PRJ C019 NEW SHOPLOT METROCITY ( 2 FDP )
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009 TAMAN KING & HOUSING
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C020 (ADD), TAMAN FAIRVIEW
SRR-HSBB PRJ_C020 (ADD), TAMAN FAIRVIEW
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB PRJ_C002 (ADD), RANIA RESIDENCY
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR STM C108 JALAN CHONG JIN CHONG JALAN BATU KAWA
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 16HP) TAMAN MATANG JAYA 3
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
SRR-HSBB2 FTTH KG_C046 (16HP) CITIDINES UPLAND KUCHING, ST3 BUILDING
ORBIT FTTH KG NODE
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
SRR-HSBB TBJ_C044M & TBJ_C045M, TAMAN SAMARAX-KOTA SAMARAHAN LINK ROAD
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SUBB (ADD) 4 FDP SAN C001 SRI AMAN NEW T
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C031 (BF) ACACIA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C031 (BF) ACACIA
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR-SUBB FTTH SJGT_C005 (ADD 24HP) LORONG DEMAK INDAH 1 & 3, SEJINGKAT
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
SAN ADD C011M JALAN SERIAN-SIMANGGANG, COMMERCIAL AREA. SRI AMAN. SAN.
SRR FTTH  TNT_C013 (BF) FABULOUS GARDEN 5,PROPOSED MIXED DEVELOPMENT ON P/LOT 4188, MIRI AIRPORT ROAD. M – (84 UNITS) (SRR1701906)
HSBB FTTH PRJ_C005 (ADD), TAMAN NURI, JALAN ASTANA, PETRA JAYA (CIR1950879)
ORBIT FTTH PRJ NODE
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SRR FTTH MR ADD C016 (BF) KAMPUNG PADANG KERBAU,?? HOUSES NEAR ROADSIDE ALONG JALAN LOPENG AND PADANG KERBAU( ON THE WAY FROM HOSPITAL-OLD ROAD) MIRI (SRR2000301)
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
HSBB FTTH DSS (ADD) MR_C040 TRIDENT TRAINING SDN, JALAN CAHAYA 98000 MIRI
HSBB2 FTTH KG_C034 (ADD),3/S SHOPLOT JLN BATU LINTANG (CIR1950917) & 2/S SHOPLOT JLN TABUAN (CIR1950918) KUCHING
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
ADH-STM-WAITERS_CLEARANCE
SRR-HSBB TBJ_C036 (ADD) AT UNI CENTRAL (PHASE 14)-KCH-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB FTTH TBJ_C104, TMN SAMARINDAH OFF JLN DATUK MOHAMMAD MUSA
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
SRR-HSBB2 FTTH KG_C051M/C052M/C053M/C054M (328HP), FLAT KMC /CENTRAL COURT PADUNGAN, KUCHING
HSBB FTTH BTU_C058 (BF) YTD,KEMENA RAYA PH 1,2&3, ECORICH, TMN JASON, TMN TERUS JAYA
SRR FTTH LTG ADD C030 (BF)EXISTING SHOPLOTS NEXT TO EMART TUDAN (KFC TUDAN BUILDING) TUDAN LUTONG (SRR2000305)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C010 (BF) TAMAN MILENIUM APARTMENT (SRR1851051)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR-HSBB PRJ_C005 (ADD), TMN WIRA JAYA/LRG SIOL 1 (KPG HSE NEXT TO WIRA JAYA)
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
SRR FTTH BTU ADD BTU_C015 (BF) FREGO JAY
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
PNN C026 TAMAN BOLDER BUILT .PNN
HSBB FTTH (ADD) PRJ_C002, RESIDENT 9 CENDERAWASIH & NO. 117, JLN SEMARIANG
HRBF MR NODE  MR_C050M IMPERIAL MALL MIRI
SRR-HSBB PRJ_C001 (ADD), SUMBER ALAM SANTUARY
HSBB (ADD) FTTH SB C042 JALAN HUO PING/J
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SRR FTTH TNT_C012 (GF) PROPOSED MIXED DE
SUBB DSS (ADD) LG_C007 LOT 1005-1015 TAMAN BUNGA SIMPOR, JALAN SIBUNGKANG LIMBANG.
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
HSBB2 STM C127 (ADD) KUCHING CITY MALL,
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LG ADD LG_C007 (BF) JALAN SIBUK
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
HSBB (ADD) FTTH SB C005 PART OF OT 32186
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 SOHO COMMERCIAL-TABUAN TRANQUILITY 249,
HSBB (ADD) FTTH SB C025 DELTA MALL, SIBU
HSBB2 FTTH SRR STM C017 LRG 7 CAPITAL GARDEN JALAN DTK AMAR KALONG NINGKAN
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
HSBB (ADD) FTTH LAN C013 JALAN JAMBU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-SUBB KSN_C003 (ADD) AT TAMAN DESA MU
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
SRR (PHASE 3) HSBB2 FTTH (ADD) PNN C017
SRR FTTH  LTG ADD LTG_C046(BF) JLN LUTONG-KUALA BARAM ( HARRISON SWK & SWK ELECTRICAL S/B)(SRR1851264)/ DSS ADD FOR LTG C046/69 LUTONG (SRR1851301)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB FTTH BTU_C050 MEDAN JAYA COMMERCIAL CENTRE(SHOPLOT NEXT TO PASAR MEDAN JAYA), TAMAN LI HUA,C.F PARK & UPM FLAT JALAN TUN HUSSEIN ONN BINTULU.
HSBB FTTH DSS(ADD)LTG_C017 TAMAN MILLENIUM JLN DATO PERMAISURI 98000 MIRI
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
SRR-HSBB TBJ_C042, CAMPUS EDGE 1 & 2, JLN DATUK MOHD MUSA
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
SRR-SUBB FTTH SRN_C002M AT SERIAN PIAZZA (152HP)
SUBB (ADD) SAN C888 FOC F33 LOT 130 JALAN PASIR PANAS
HSBB2 FTTH PNN C006 KOTA SENTOSA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH DSS (ADD) TNT_C004 AWALK, 3 STOREY SHOP LOT JLN AIRPORT, 98000 MIRI.
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SUBB FTTH SAN C015 LOT 252&253 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE2 & LOT 59 & 255 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE III, JALAN PADRI
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SRR FTTH BTU ADD BTU_C031 (BF) ACACIA
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
HSBB (ADD) FTTH SB C069 LORONG WAWASAN 28, 28D & 28D1, SIBU
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SRR-SUBB FTTH SJGT_C005 (ADD 24HP) LORONG DEMAK INDAH 1 & 3, SEJINGKAT
SRR ADH-TBJ-WAITERS CLEARENCE TABUAN EXCHANGE
SRR-HSBB FTTH PRJ_C031 (ADD 120HP) FLAT TAMAN SURIA MATANG
HSBB FTTH DSS (ADD) MR_C016 4 STORIES SHOP LOTS PUJUT CORNER,98000 MIRI
HSBB FTTH (ADD)PRJ_C004 – 2 CINTA JALAN MATANG BARU
ORBIT FTTH PRJ NODE
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
SRR FTTH BTU_C053 (GF) BANGUNAN KERAJAAN
HSBB FTTH DSS ADD MR_C040 (GF) THE HEIGHT RESIDENCE III  JALAN CAHAYA MIRI
HSBB FTTH DSS FOR ADD SPLITTER (1:16) BTU NODE
SRR FTTH LTG ADD C030 (BF)EXISTING SHOPLOTS NEXT TO EMART TUDAN (KFC TUDAN BUILDING) TUDAN LUTONG (SRR2000305)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-HSBB MTJ_C006, FEDERAL PARK
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH (ADD) PNN C010 RICH COMMERCIAL CENTRE & SAN SWEE FATT
SRR-PNN-C005-SENTOSA PARADE-JALAN PENRISSEN
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR-HSBB TBJ_C020, TT3 COMMERCIAL JLN CANNA (ADD SPLITTER DP20,27,35)
SRR-HSBB PRJ_C005 (ADD), TMN WIRA JAYA/LRG SIOL 1 (KPG HSE NEXT TO WIRA JAYA)
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C001 LORONG 3, JALA
HSBB (ADD) FTTH SB C024 LORONG TUN ABG H
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
SUBB (ADD) SAN C004 TAMAN ALISHAH & HOUS
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SRR-SUBB KSN_C005 (ADD) AT PALM VILLA/LU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C050 (BF) EXIST
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR-HSBB TBJ_C025 (ADD), UNI GARDEN PH. 6H, PH. 7A, PH. 7B & PH. 7C
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
HSBB (ADD) FTTH SB C065 INDUSTRIAL LOTS AT JALAN TUN ABANG HJ OPENG, & EXISTING SHOPLOTS AT LORONG KWONG ANN CRESCENT, SIBU(2 SITES)
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
HSBB2 FTTH STM C034 (ADD) AT STUTONG AVENUE JLN SETIA RAJA (21 HPs)
SRR-HSBB TBJ_C039, CITY GARDEN PH. 1/PH. 2/VILLA D VINO & SUCIHANDAL-SAMARAHAN EXPRESSWAY
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
HRBF MR NODE  MR_C017 BOULEVARD SHOPPING COMPLEX
SRR-HSBB2 FTTH KG_C013 (ADD 136HP), SHOPLOTS AT GREENROAD, KUCHING
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
HSBB2 (ADD SPLITTER) LAN C021 FARLEY APA
SRR FTTH DSS ADD MR_C032 (BF) KENYALANG SUITES TO CHAN FURNITURE & SHOPS BEHIND(NEAR PASAR BESAR KROKOP) & OPPOSITE THE ROAD(MASJID PIASAU).
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SUBB (ADD) SAN C009. HOUSING ALONG JALAN
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR FTTH LTG ADD LTG_C038 BFHOUSES NEAR TG NURSERY NEAR LUTONG BRIDGE(SRR1850746)
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SRR-BAU-GOLD HILL ESTATE-BAU
SUBB FTTH SRR KSN C004 (ADD) AT DESA ILMU SHOPLOTS 1 & 2, KOTA SAMARAHAN
SRR-HSBB FTTH PRJ_C014 (56HP) LRG CAHAYA MAJU 5, 7 & 9
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SUBB FTTH SAN C015 LOT 252&253 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE2 & LOT 59 & 255 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE III, JALAN PADRI
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) TMN PUTRA
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
SUBB FTTH TMA C010 TAMAN MALIHAH LRG 4
HSBB2 FTTH SRR STM C020 (ADD) AT CENTRAL COMMERCIAL CENTRE, JALAN DATUK AMAR KALONG NINGKAN.
HSBB FTTH (ADD)PRJ_C004 – 2 CINTA JALAN MATANG BARU
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
HSBB FTTH SB C079 LOT 784,832,1170,2339,2340,2345,2344,1467,1468,1462,1461,2180 LRG ULU SUNGAI MERAH 46K & 52H,52S4 & 52S6,52U, 52U2, 52U2A & 52U2C,52U2E,52S8, 52S10 & 52S12, 46S2, SIBU (12 SITES)
SUBB FTTH SAN C010 LORONG 3 TAMAN DESA INDAH, COMMERCIAL BUILDING TAMAN DESA INDAH, RESIDENCE TAMAN GAMANG HEIGHT, JALAN HOLLIS, TAMAN SRI MEWAH, TAMAN NORITA & TAMAN AZBA JALAN SERIAN – SIMANGGANG
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
SRR-STM-C118-TAMAN SAN CHIN (NEW PHASE)-JALAN BATU KAWA – TONDONG
HSBB FTTH LAN CXXX LOT 965 & 969, 183, 363, 364 & 365 BLOCK 16 LORONG SALIM 41, 41A & 41A2, 41D & 41F, SIBU
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
SRR HSBB1 FTTH TBJ_C015(ADD) AT  82,THE
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HRBF MR NODE  MR_C050M IMPERIAL MALL MIRI
HRBF MR NODE  MR_C050M IMPERIAL MALL MIRI
SRR-STM-C102-TAMAN SRI EMAS 7A-STAPOK UTAMA
SRR FTTH LTG ADD LTG_C048 (BF) EXISTING
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
HSBB2 (ADD) LAN C022 L2924 LRG TUN AHMAD
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
HSBB (ADD) FTTH SB C072 LOT 3172 JLN PERPATI, L56627 LRG KIONG TUNG 21 & HANN’S COMMERCIAL CENTRE, SIBU (3 SITES)
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
SRR FTTH LTG_C060 (BF) SOUTH LAKE – PRIM
SRR FTTH LTG_C061  (BF) NEW FDC/LORONG D
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C011M SHOPLOT ALONG
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
HSBB2 FTTH SRR STM C017 LRG 7 CAPITAL GARDEN JALAN DTK AMAR KALONG NINGKAN
HSBB (ADD) FTTH LAN C018 LOT 183, 184, 529, 533 BLOCK 13 & LOT 747 & 908 JALAN BUKIT PENYAU, SIBU
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
SRR-HSBB PRJ_C008 (ADD), VISTA IBRAHIM, JLN BAKO
HRBF MR NODE  MR_C017 BOULEVARD SHOPPING COMPLEX
FAST PROJECT 2020 STONE FOUNDATION PARK
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH MR_C048 (BF) BAYSHORE VILLA PH.
SRR FTTH LTG ADD LTG_C015 (BF) HOUSING A
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
SRR-HSBB TBJ_C041, TAMAN MERBAU-KUCHING OUTER LINK ROAD
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
SUBB (ADD) SAN C009 TAMAN KING & HOUSING
SRR FTTH BTU ADD BTU_C040 (BF) RPR SIBIYU FLAT & PHASE 3 COMMERCIAL CENTRE & TOP VILLA , RPR SEBEIW PH 3 & 4
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SRR-HSBB PRJ_C014 (ADD), TAMAN HERITAGE PHASE 1 & 2
SRR FTTH LTG ADD LTG_C038 BFHOUSES NEAR TG NURSERY NEAR LUTONG BRIDGE(SRR1850746)
HSBB FTTH MTJ_C003M, TAMAN HIJAUAN HAZIQ, TAMAN SRIJAYA, SRIJAYA VILLA
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SUBB FTTH SAN C015 LOT 252&253 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE2 & LOT 59 & 255 TAMAN GREEN HEIGHTS PHASE III, JALAN PADRI
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH TNT ADD TNT_C005 (GF) KANJIA GA
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C045 (GF) PROPOSED 16 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 18 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI -D (SRR1701788), PROPOSED 17 UNITS OF DOUBLE STOREY TERRACE AND 16 UNITS OF DOUBLE STOREY SEMI D (SRR1701790), FORLION SEAHORSE GARDEN (SRR1702938),
SRR FTTH BTU ADD BTU_C026 (BF) MAPLE GARDEN PH 2
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
SRR FTTH TNT ADD C005 (GF) THE HORIZON LORONG INTERHILL 17 MIRI (SRR2000231) & HOUSING NEXT TO THE HORIZON(MR_C004_DP0032) JALAN INTERHILL MIRI (SRR2000232)
SRR-HSBB FTTH PRJ_C021 (ADD 32HP), LRG BUNGA TANJUNG/JLN BUNGA RAMPAI/JLN BUNGA RAYA, PETRA JAYA 
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
HSBB FTTH(ADD) BTU_C041_MY RESIDENCE JALAN SIBIYU BINTULU
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
SRR FTTH DSS ADD BTU_C049 (BF) TAMAN GLORIA, STARHILL, SOMMERVILLE, BAMBOO, JALAN TUN HUSSEIN ONN
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
SRR FTTH MR_C044 (BF) DESA VIANA/SAPHIRE GARDEN/TAMAN PANTAI LUAK (EXISTING&NEW) ,JALAN BAKAM MIRI (SRR1851020)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
SRR (PHASE 2) HSBB2 FTTH  TNT_C011 JLN S
HSBB FTTH SB C066 LOT15088, LOT 23, 416, 1177, 1126, 1127 & 1430 LORONG RANTAU PANJANG JAYA, SIBU (8 SITES) 544 HOMEPASS – Target Early Feb 2020
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
SRR FTTH MR ADD MR_C014 (BF) JALAN ABELIA, LUAK (SRR1851024) & JALAN SHANGRILLA (DP0017/DP0018/DP0019), JALAN INTERHILL 14D & 17(DP0002, DP0003, DP0006, DP0007) (SRR1851331)
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
HSBB2 FTTH  TNT_C009 TAMAN SERENE (RING
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SAN C006 TAMAN VISTAGRO,TMN SABU
SUBB FTTH BAU_C003, TAMAN MUTIARA, BAU
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
SRR-HSBB PRJ_CXXX, KPG SEMARIANG BATU/LAMA/PINGGIR DAN LRG ZONE
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH SB_C030 MEDAN MALL, HOTEL & JL
HSBB FTTH DSS (ADD) MR_C041 SIB CANADA HILL CHURCH, JALAN MIRI-BINTULU 98000 MIRI.
SRR FTTH LTG ADD LTG_C043 (BF) JLN BARIO
SUBB FTTH SRR TMA C001 (ADD) MTG GRANDVIEW PARK/TMN ORCHIDWOOD/TMN MILLENIUM/TMN SERAPI TERRACE
HSBB (ADD) FTTH SB C065 SUNGAI ANTU INDUSTRIAL ESTATE & JALAN TAPANG, SIBU
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C011M SHOPLOT ALONG
SUBB (ADD) 5 FDP SAN C011M SHOPLOT ALONG
SRR-HSBB PRJ_C006, KPG SG BEDIL, JLN SADON, KPG LINTANG, LRG MERDEKA 3-7
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
SUBB FTTH TMA C 004 TAMAN MALIHAH LRG 11 & TAMAN SAUJANA INDAH.
HRBF MR NODE  MR_C017 BOULEVARD SHOPPING COMPLEX
SRR FTTH LTG ADD DSS LTG_C005 (BF) JALAN DATO PERMAISURI 3B DESA INDAH – DP0005/DP0006/DP0007 (SRR1850832) /2 STOREYS SHOPHOUSES AT DESA INDAH 2, PERMYJAYA (SRR1800106)
SRR FTTH MR ADD MR_C033 (BF) SHOPLOTS BEHIND COLUMBIA ASIA HOSPITAL MIRI (SRR1800077), SHOPLOTS OPPOSITE COLUMBIA HOSPITAL (SRR1800078), AREA NEAR TO GUCCA FURNITURES (SRR1800079), NEW SHOPLOTS NEAR ROUNDABOUT JALAN KROKOP 2 MIRI (SRR1851288)
HSBB (ADD) FTTH SB_C006 PART OF SB_F026 JALAN DESHON TIMUR & LOT 840 – 846 BLOCK 10 STAR GARDEN LORONG DESHON TIMUR 17, SIBU (2 SITES)
HSBB  TMA C003 TAMAN MALIHAH JAYA 1&2
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH SB C073@76 JALAN TEKAM (SB_VF5004) & JALAN LANANG (SB_VF5002), SIBU
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB FTTH  BTU_C033 TMN SRI PELABUHAN & SHOPLOT BBC  P/LOT 4190 ,S/LOT 4137-4187 JLN BINTULU SIBU, BINTULU (ADDITIONAL HDD WORKS)
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
HSBB2 FTTH SRK C020 BF LORONG BURIS 1A,JALAN NYELONG-BY PASS,SARIKEI
NRP – HSBB2  FTTH(ADD) STM C011 UNTUK HOUSES ALONG JALAN SEMABA
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C072(LAN_C029) LRG. PELANGI/ JLN. DIONG KIK, STAR MEGA MALL LOT 1282 & 2174, SIBU (LAN F451)
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
HSBB FTTH SB C080 (LAN_C030) JLN. WONG KING HUO & JLN. JERRWI, SIBU
SUBB FTTH DSS ADD TKD C013 KIDURONG HILL PHASE 2
SRR FTTH MR ADD MR_C028 (BF) PROPOSED 16
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR FTTH MR_C047 (BF) PROPOSED LOT 1882,BLOCK10 (P/L 1616,1617 &2294 MCLD) AND LOT 1957(Formerly known as Lot 2990 MCLD),JALAN HILLTOP LORONG 8 MIRI (SRR1851022) & ADD JLN HILLTOP TAMAN HILLTOP & JLN TAMAN RAJA 2 KING PARK MIRI (SRR1851026)
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
SRR-HSBB MTJ_C008M, VISTA HAJIJAH & TAMAN MUTIARA
HSBB FTTH (ADD)PRJ_C004 – 2 CINTA JALAN MATANG BARU
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
SRR-HSBB (ADD) PRJ_C015 TAMAN CAHAYA SUR
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB (ADD) FTTH SB C071 LOT 5463, 5460 &
HSBB FTTH DSS (ADD) LTG_C033 SHOPHOUSE JALAN PUJUT 2B & 2C, JALAN MIRI LTG, 98000 MIRI
HSBB FTTH DSS (ADD) LTG_C033 SHOPHOUSE JALAN PUJUT 2B & 2C, JALAN MIRI LTG, 98000 MIRI
HSBB FTTH DSS (ADD) LTG_C033 SHOPHOUSE JALAN PUJUT 2B & 2C, JALAN MIRI LTG, 98000 MIRI